Het vormgeven van een onderwijsregio vraagt veel werk van alle betrokkenen. Dat is een van de grootste kritische punten die de 66 bij onderwijsregio’s betrokken schoolbestuurders aangeven in de vele gesprekken die de afgelopen maanden met hen zijn gevoerd. Behalve gesprekken is er eind 2024 ook een online uitvraag gedaan waar 46 bestuurders aan deelnamen.

Lees het hele artikel hier