Onderwijs vacature zoeken

Samen sterk in onderwijs. Binnen en buiten Drenthe

Nieuwste vacatures

Over Noorderwijzer

Samen kwalitatief goed en duurzaam onderwijs (blijven) bieden in de regio Drenthe en aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor bestaande- en nieuwe medewerkers; dát is het gezamenlijke doel van de 14 vo-schoolbesturen in samenwerking met 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen! Een nauwe samenwerking, waarbij kennis en expertise met elkaar gedeeld wordt en waar tegelijkertijd ruimte is voor het waarborgen van ieders unieke identiteit. Meer weten over de samenwerkende scholen?