Op woensdag 13 maart organiseert Noorderwijzer – een samenwerkingsverband van 24 organisaties voor voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en lerarenopleidingen in de regio Drenthe – een congres voor leidinggevenden, schoolopleiders en HRM’ers in het onderwijs. Het doel: innoveren en professionaliseren in het onderwijs. Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning leidt het congres in, waarop zij het woord geeft aan Matthias Kooistra, voorzitter van Noorderwijzer en Edith Hooge, voorzichter van de Onderwijsraad. Vervolgens staan er verschillende workshops op het programma met onderwerpen zoals bijvoorbeeld samen opleiden en professionaliseren, inclusief onderwijs, doelgericht leren en innovaties op het gebied van lerarentekort.

Het congres levert een belangrijke bijdrage aan het urgentiebesef om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld het lerarentekort. Eén van de collectieve speerpunten is het anders organiseren van het onderwijs. Door ruimte en flexibiliteit te creëren in onderwijstijd kunnen scholen maatwerk bieden aan leerlingen, werkdruk verminderen, de professionalisering van het onderwijspersoneel bevorderen en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Deze wijze van doeltreffender organiseren van onderwijs verhoogt niet alleen de onderwijskwaliteit, maar zorgt er ook voor dat het aantrekkelijk is en blijft om in het onderwijs te werken.

Onderwijsregio Noorderwijzer heeft een maatschappelijke opgave om te zorgen voor
voldoende en (blijvend) goed opgeleid onderwijspersoneel. Alle betrokken partijen onderschrijven het belang en de noodzaak om de komende jaren het strategische personeelsbeleid in de regio verder te versterken.