Feiten & cijfers in het Voortgezet Onderwijs (VO)

 • Gemiddelde leeftijd leraar: 43,1 jaar
 • Percentage leraren met een vast contract: 78%
 • Tekort vo: 3.800 fte
 • Beloning: een fulltime leraar in het vo verdient tussen €3.840 en €7.380 bruto per maand. Gemiddeld is de beloning van een leraar in het vo €6.200 bruto per maand.
 • Instroom lerarenopleiding HBO 2e graads leraar in 2022: 5.952. Uitstroom uit deze lerarenopleiding 3.051 in 2022. Na een half jaar werkte 89% in het onderwijs.
 • Zij-instroom in 2023: 351 zij-instromers met subsidie.
 • Zij-instromers geven het beroep een: 7,8.
 • In het vo zijn de tekorten per vak verschillend:
  • Permanente tekortvakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, Nederlands, Duits, Frans en Klassieke talen.
  • Vakken met een afnemend tekort: Engels, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer.
  • Vakken met permanent lage tekorten: levensbeschouwing, CKV, kunstvakken, gezondheidszorg en welzijn en lichamelijke opvoeding.

Klik hier voor het volledige rapport personeelstekorten voortgezet onderwijs