ISK-docenten voor diverse vakken

Herhaalde Oproep: ISK-docenten gezocht
 
De locatie ISK zoekt voor de nieuw op te starten tijdelijke nieuwkomersvoorziening dringend nieuwe docenten. Wil je je huidige baan uitbreiden? Ben je met pensioen, maar lijkt het je mooi om een bijdrage te leveren aan onderwijs aan jonge nieuwkomers? Heb je
een lesbevoegdheid en overweeg je een terugkeer naar het onderwijs? Ben je niet bevoegd, maar wel bekwaam in het geven van NT2-onderwijs? Reageer dan snel op deze vacature of neem contact op met de ISK voor meer informatie via isk-assen@dr.nassaucollege.nl of
0592-333176.
 
We zoeken enthousiaste en betrokken 
 
Docenten NT2, burgerschap, LO en wiskunde
 
Omvang: in overleg te bepalen
 
Wie zijn wij?
NassauVincent bestaat uit twee scholengemeenschappen: CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College. De organisatie omvat acht locaties, namelijk: Gieten, ISK (internationale schakelklas), Lariks, Norg, Penta, Quintus, Salland en Volta. De stichting NassauVincent
is met ingang van 1 januari 2024 opgericht om de samenwerking te bestendigen.
 
Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door teams van docenten en medewerkers, die worden aangestuurd door een afdelings- of teamleider. De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau bestaan de afdelingen
P&O, Financiën, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitair en PR & Communicatie.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er
voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

TNV: tijdelijke nieuwkomersvoorziening
Onze ISK in Assen is voor nieuwkomers van 12 tot 18 jaar. Lessen Nederlands als tweede taal (NT2) staan centraal, zodat leerlingen nog beter Nederlands leren voordat zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs. Door de grote toestroom van nieuwe leerlingen,
heeft de ISK haar maximum omvang met circa 350 leerlingen, drie gebouwen en ruim 80 medewerkers bereikt. Om leerlingen die op de wachtlijst staan, toch enig onderwijs te kunnen bieden, zijn wij voornemens om op korte termijn een Tijdelijk Nieuwkomersvoorziening
(TNV) te starten. Hier kunnen leerlingen een start maken met het NT2-programma en bestaat het aanbod verder uit lessen rekenen/wiskunde, burgerschap, lichamelijke opvoeding en expressieve vakken.

Kijk voor meer informatie over onze school op onze website:
www.nassaucollege.nl
.
 
 
Wat ga je doen?
Als docent heb je de volgende taken:

 • het coachen van leerlingen;
 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het, op basis van het leerplan, bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, e.d.;
 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • het, in voorkomende gevallen, aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

 
Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

 • Dr Nassau College
 • Assen

ISK-docenten gezocht

Functietitel

ISK-docenten voor diverse vakken

Datum online
Tue, 06 Feb 2024

Met ingang van
verwachte ingangsdatum 18 maart 2024

Soort vacature
Onderwijzend

FTE
ntb

Eisen

Voor de functie van docent op de ISK ben je in het bezit van een 2e graads lesbevoegdheid voor Nederlands, wiskunde of maatschappijleer, een PABO-diploma, een NT2-aantekening of een andere passende bevoegdheid of werkervaring.
 
Daarnaast beschik jij over de volgende competenties:
 

 • je hebt relevante werkervaring binnen het voortgezet onderwijs, bij voorkeur als docent op een ISK;
 • je bent vaardig in het motiveren en begeleiden van leerlingen;
 • je bent vaardig in het omgaan met ouders en leerlingen met verschillende achtergronden;
 • je herkent je in de visie van de school en draagt deze uit;
 • je beschikt over de benodigde pedagogische kennis;
 • je beschikt over inlevingsvermogen;
 • je kunt in teamverband werken;
 • je bent communicatief en sociaal vaardig;
 • je vindt professionele ontwikkeling belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Over de school

School
Dr Nassau College

Adres
Assen

Dhr/Mevr Martje Postma

Sollicitatie-informatie

Meer weten?
Je kunt voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met mevrouw Marion van Dijk, coördinator TNV, telefoonnummer 0592-333176 of per mail
m.van.dijk@dr.nassaucollege.nl
 
 
Solliciteren
Word je enthousiast bij het lezen van deze vacature en heb je interesse? Mail ons dan jouw motivatiebrief voorzien van CV voor 26 februari 2024 via de mail naar Martje Postma, administratief medewerker P&O, via het emailadres
werkenbij@nassauvincent.nl, onder vermelding van vacaturenummer 89.6 en geef aan op welke functie je solliciteert.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 
 
Toestemming voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens (AVG):
Je geeft door middel van het versturen van je sollicitatiebrief en CV toestemming voor de verwerking van jouw gegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Conform de privacywetgeving wordt met jouw gegevens vertrouwelijk omgegaan en enkel voor het doel
gebruikt waarvoor ze zijn opgevraagd. Jouw gegevens worden uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de selectieprocedure vernietigd, tenzij je toestemming hebt gegeven om de gegevens langer te bewaren. Wil je meer weten over ons privacy beleid? Ons beleidsplan
privacy is opgenomen op onze website onder ‘Regelingen en documenten’.

 

Het sollicitatie-proces is tevens mogelijk via Meesterbaan.

Blijf op de hoogte!

Ontvang automatisch berichten zodra er nieuwe vacatures in een vakgebied online komen te staan.