docent rebound

Locatie Quintus zoekt voor het nieuwe schooljaar een enthousiaste en bevlogen docent Rebound, omvang: ca 0,5 fte

Wie zijn wij?
Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor ISK-, vmbo-, havo- en vwo-leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeuren van de locaties Penta, Quintus, Volta, Aa en Hunze, ISK en Norg vormen het directieberaad. Het directieberaad vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door teams van docenten en medewerkers, die worden aangestuurd door een afdelings- of teamleider. De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, Financiën, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitair en PR & Communicatie.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Quintus: oog voor elkaar!
De locatie Quintus in Assen telt circa 1650 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium en heeft als slogan: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt door middel van blended learning vormgegeven en verzorgd in een nieuw gebouw. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleider. In totaal werken er circa 200 medewerkers op de locatie Quintus. Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden: bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

Afdeling rebound
De rebound is een onderwijsvoorziening voor havo- en vwo- leerlingen tussen de 11 en 21  jaar. De voorziening is bedoeld voor leerlingen die als gevolg van diverse problematiek behoefte hebben aan een tijdelijk meer gestructureerde omgeving in een kleine groep. De leerling kan in de rebound een nieuwe start maken en gericht werken aan het wegwerken van achterstanden en het werken aan gedragsverandering zodat terugplaatsing in het reguliere, voortgezet onderwijs mogelijk wordt.  Wanneer dit echter niet haalbaar blijk, wordt vanuit de rebound onderzocht welke vorm van onderwijs het best aansluit bij de leerling.

  Wat ga je doen?
Als docent Rebound geef je onderwijs aan een gevarieerde groep leerlingen wat betreft leeftijd en problematiek. Je hebt onder andere de volgende taken:
* Het verzorgen van het onderwijsleerproces aan een kleine, gevarieerde groep leerlingen;
* het planmatig pedagogisch handelen (groepsgericht en individueel) om leerlingen vaardigheden aan te leren die nodig zijn om onderwijs in een zo regulier mogelijke setting te volgen;
* het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
* het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs binnen de rebound;
* het voeren van een periodiek rebound-overleg met betrokken deskundigen;
* het begeleiden van individuele en groepen leerlingen;
* het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
* het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
* het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen;
* het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
* het zorgdragen voor een zorgvuldige en regelmatige communicatie met betrokken docenten en coördinatoren leerlingzaken;
* het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
* het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.
 • Dr Nassau College
 • Overal
Upload je cv/resumé of alle overige relevante bestanden Max. bestandsgrootte: 2 MB.


Je kunt solliciteren op deze en andere banen met behulp van je online cv. Klik op onderstaande link om je online cv in te dienen en je sollicitatie naar deze werkgever te e-mailen.

Functietitel

docent rebound

Datum online
21-06-2023

FTE
ca. 0,5

Eisen

Functie-eisen

Naast relevante werkervaring en een passende lesbevoegdheid beschik jij over de volgende competenties:

 • je kunt leerlingen motiveren;
 • je kunt goed omgaan met ouders;
 • je kunt inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • je hebt kennis van en ervaring met het werken met hoogbegaafde leerlingen;
 • je kunt goed samenwerken en communiceren;
 • je werkt zelfstandig;
 • je bent in staat professioneel te reflecteren;
 • je bent in staat om te differentiëren in werkvorm, tempo en niveau;
 • je zorgt voor verbinding met de actualiteit;
 • je bent een goede mentor of bent bereid een goede mentor te worden;
 • je bent pedagogisch zeer competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen, ook als dat als gevolg van diverse leerlingproblematiek erg lastig is;
 • je bent vak- en didactisch competent en ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • je bent organisatorisch competent en zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

Specifiek voor deze vacature gelden tevens de volgende functie-eisen:

 • je toont initiatief;
 • je bent flexibel en veelzijdig;
 • je kunt goed luisteren en afstemmen;
 • je bent goed in staat om te plannen, te organiseren en te differentiëren;
 • je hebt, bij voorkeur, een extra opleiding gevolgd die je helpt in de omgang met deze doelgroep (bijvoorbeeld Master SEN);
 • je hebt, bij voorkeur, onderwijservaring met de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van het schooljaar 2023-2024. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden. De definitieve aanstellingsomvang is op dit moment nog niet bekend en is afhankelijk van de lessen- en takentoedeling.

De functie is ingeschaald in schaal LB conform de CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal € 3001 en maximaal € 4573 bruto per maand bij een fulltime betrekking.
Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever.
De CAO VO biedt onder andere een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), een ABP-pensioenregeling, een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling, een goede vakantieregeling, een persoonlijk basisbudget en een cafetaria-regeling voor onder andere aanschaf fiets, fitness, winterbanden, computer, laptop of tablet.

Over de school

Over het Dr. Nassau College
Het Dr. Nassau College verzorgt in Noord- en Midden-Drenthe het openbaar voortgezet onderwijs. Dit doen wij al jaren met veel inzet en passie. Leerlingen en ouders voelen zich thuis op onze scholen. En onze medewerkers werken op een inspirerende en deskundige wijze aan de doelstellingen binnen ons onderwijs.

Het Dr. Nassau College staat dichtbij jou, ook als werkgever. Op het Dr. Nassau College werk je als docent in een unit: een beperkt aantal leerlingen met een eigen docententeam. In dit team krijgt je de ruimte om met collega’s te werken aan aantrekkelijk onderwijs voor leerlingen.

Wij staan open voor professionals met een onderwijshart, ongeacht je maatschappelijke of culturele achtergrond. Wij bieden een werkomgeving waarin je, als ervaren of beginnend medewerker, de kans krijgt je professionele ontwikkeling vorm te geven

Over Noorderwijzer
Wij zijn lid van Noorderwijzer. Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineengeslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp.

Noorderwijzer draagt bij aan:

 • De professionalisering van onze medewerkers
 • Het vergroten van de loopbaanmogelijkheden
 • Het verhogen van het loonbaanbewustzijn
 • Het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit

De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe!

Sollicitatie-informatie

Meer weten
Je kunt voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met de heer Jan-Willem Wolke, afdelingsleider Havo 1e fase, telefoon 0592-333130 of per mail wjw@dr.nassaucollege.nl
Kijk voor meer informatie over de school op onze website: www.dr.nassaucollege.nl.

Solliciteren
Heb je interesse in deze uitdagende baan en wil je reageren? Mail ons dan jouw motivatiebrief voorzien van curriculum vitae, onder vermelding van vacaturenummer 10.5. Je kunt tot uiterlijk 30 juni 2023 jouw sollicitatie richten aan mevrouw Martje Postma, administratief medewerker P&O, emailadres werkenbij@dr.nassaucollege.nl.

Het sollicitatie-proces is tevens mogelijk via Meesterbaan.

Blijf op de hoogte!

Ontvang automatisch berichten zodra er nieuwe vacatures in een vakgebied online komen te staan.