Over Noorderwijzer

Samen kwalitatief goed en duurzaam onderwijs (blijven) bieden in de regio Drenthe en aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor bestaande- en nieuwe medewerkers; dát is het gezamenlijke doel van de 14 vo-schoolbesturen in samenwerking met 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen! Een nauwe samenwerking, waarbij kennis en expertise met elkaar gedeeld wordt en waar tegelijkertijd ruimte is voor het waarborgen van ieders unieke identiteit. Meer weten over de samenwerkende scholen?

Verbinden, ontwikkelen, groeien

Het onderwijs in de regio Drenthe staat de komende jaren voor een uitdaging. Het krimpende aantal leerlingen en het dreigende lerarentekort gaat namelijk zorgen voor personele gevolgen. Dat is dan ook de reden dat 18 schoolbesturen verbinding met elkaar hebben gezocht en samenwerken op het vlak van het binden en boeien van personeel.

Binnen Noorderwijzer wordt er samengewerkt aan het waarborgen en versterken van de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, het realiseren van aantrekkelijk werkgeverschap, het ontwikkelen en behouden van een kwalitatief goed personeelsbestand en het behouden van de werkgelegenheid binnen de regio. Op deze manier kunnen loopbaanmogelijkheden en de (vrijwillige) mobiliteit van medewerkers worden vergroot en kan professionalisering van medewerkers samen worden vormgegeven.

Maar Noorderwijzer is meer dan alleen een samenwerking tussen de scholen. Het is een plek waar geïnteresseerden terechtkunnen om meer te weten te komen over werken in het onderwijs in de regio Drenthe.

Samen groeien in tijden van krimp!